Inštruktážne video

  1. ARMOVANIE ZÁKLADNEJ DOSKY KOMPOZITNOU ARMATÚROU.
  2. ARMOVANIE SILÁŽNEJ JAMY KOMPOZITNOU ARMATÚROU
  3. KOMPOZITNÉ ARMATÚRY
  4. PLASTOVÉ STRMIENKA GRIP - výroba venca