Informácie o nás.

História našej spoločnosti siaha do roku 2009. V tomto období sa firma špecializovala na obchod s technológiami pre potravinárske a poľnohospodárske odvetvie. Neskôr sa zaoberala poradenstvom a dozorom v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti práce.

 

V roku 2014 sa vyprofilovala ako dodávateľ v sektore stavebníctva, hlavne pre oblasť:

-predaja a zavádzania inovatívnych materiálov  a produktov - napr. kompozitné armatúry,

-technológii a produktov zameraných na oblasť  armovania - viazania stavebnej ocele ,

- dodávku strmienok, ako súčastí pre armovacie konštrukcie

-dodávku dištančných podložiek ako pre horizontálne tak aj pre vertikálne oceľové konštrukcie

-dodávateľa tanierových hmoždiniek pre zatepĺovanie budov.

 

V roku 2015 firma zmenila obchodné meno z pôvodného PK-KURZ na terajšie ARIMAX. Cieľom je samozrejme naďalej poskytovať služby prvotriednej kvality hlavne v dodávkach pre sektor stavebníctva, ako v oblasti armovania stavebnej ocele, tak aj v oblasti zateplovania budov. Realizácia týchto prác nevykonávame, ale poskytujeme v týchto oblastiach najnovšie a najmodernejšie technológie, ktoré tieto práce uľahčujú a zjednodušujú a pomáhame najnovšie pozntky z týchto oblastí aplikovať do každodennej praxe.  

Základnou filozofiou našej činnosti je : Rýchlejšie, Ľahšie , Bezpečnejšie !!

 

 


Kontakt

ARIMAX.s.r.o.

Cabajská cesta, 28
NITRA
949 01


+421905267509