Kontakt

Sídlo spoločnosti:

ARIMAX, s.r.o., 

Cabajská 28, 

949 01    NITRA 

telefón: +421 905 267 509

e-mail:  info@arimax.sk

IČO: 44636075, DIČ: 2022758276, IČ DPH: SK2022758276

VOR-OS NITRA

Oddiel: Sro

Vložka číslo 23939/N

 


Kontakt

ARIMAX.s.r.o.

Cabajská cesta, 28
NITRA
949 01


+421905267509