Kompozitná kari sieť hr. 2,2 mm, oko 50/50- Balenie rolky. Cena za m2

akcia-plnohodnotná náhrada za oceľovú pr. 4-5 mm

Cena za meter štvorcový vrátene DPH !!

  Rozmery oka : 5 x 5 cm.

  Kompozitná kari sieť - Náhrada klasickej kari siete hrúbky 4-5 mm!

CERTIFIKOVANÁ, NEKORODUJÚCA, PEVNÁ, ĽAHKÁ, BALENÁ V ROLIACH.

  Rozmer rolky : 
  Typ rolky -šírka x dĺžka 80 cm x 30 bm = 24 m2. -hmotnosť rolky 7,5 kg.
  Výhody a vlastnosti :
 • vysoká pevnosť v ťahu 3 x pevnejšia ako oceľová - rovnocenná zámena za oceľovú priemeru 4-5 mm.
 • 7 x ľahšia - viď hmotnosť roliek
 • nekorodujúci materiál- nespôsobuje degradáciu betónu-predlžuje životnosť betónu.
 • balenie v roliach - veľká úspora dopravných nákladov,
 • nízka hmotnosť--/napr. jedna rolka 24 m2- 7,5 kg./ úspora nákladov súvisiacich nakladaním vykladaním a presunmi na stavenisku.
 • elektricky aj magneticky nevodivé -izolant
 • jednoduchá a fyzicky nenáročné uloženie a delenie siete.
 • veľmi vysoká odolnosť voči chemickým a agresívnym látkam, oleje, močovina a pod.
 • minimálna tepelná vodivosť -netvorí tepelné mosty.

Možnosti použitia kompozitných kari sietí:

Spevňovanie- podlahy, potery, steny, chodníky, ohrady, oporné múry, stropy, podlahové kúrenia a pod.

Sanácie : staré budovy, maštale a pod.

Všetky typy poľnohospodárskych stavieb

Všetky typy vodných stavieb, stavby resp. ich časti kde sa vyžadujú nevodivé materiály, stavby resp. ich časti kde pôsobia akékoľvek chemické látky.

Záhrada- spevňovanie svahov, pletivo pre drobnochov a pod.

VYUŽITE MOŽNOSŤ OSOBNEJ KONZULTÁCIE KDE VÁM NÁŠ PRODUKT PODROBNE PREDSTAVÍME.

85,20 Kč