Kompozitná kari sieť hr. 8 mm, oko 150/150- Balenie pláty 300 x 200 Cena za m2

Vypredané novinka-plnohodnotná náhrada za oceľovú pr. 10 mm

  Cena je za jeden m2 siete vrátane DPH !! Rozmer siete 300 x200. 

  Rozmery oka : 15 x 15 cm.

  Kompozitná kari sieť - Náhrada klasickej kari siete hrúbky 10 mm!

  CERTIFIKOVANÁ, NEKORODUJÚCA, PEVNÁ, ĽAHKÁ. PLNOHODNOTNÁ NÁHRADA ZA OCEĹOVÚ PRIEMER 10 MM.

  Rozmer: 3 x 2 metre.

  Hmotnosť: 8 kg.

  Výhody a vlastnosti :

  • vysoká pevnosť v ťahu 3 x pevnejšia ako oceľová - rovnocenná zámena za oceľovú priemeru 10 mm.
  • 7 x ľahšia
  • nekorodujúci materiál- nespôsobuje degradáciu betónu-predlžuje životnosť betónu.
  • nízka hmotnosť- úspora nákladov súvisiacich nakladaním vykladaním a presunmi na stavenisku.
  • elektricky aj magneticky nevodivé -izolant
  • jednoduchá a fyzicky nenáročné uloženie a delenie siete.
  • veľmi vysoká odolnosť voči chemickým a agresívnym látkam, oleje, močovina a pod.
  • minimálna tepelná vodivosť -netvorí tepelné mosty.

Možnosti použitia kompozitných kari sietí:

Spevňovanie- podlahy, potery, steny, chodníky, ohrady, oporné múry, stropy, podlahové kúrenia a pod.

Sanácie : staré budovy, maštale a pod.

Všetky typy poľnohospodárskych stavieb

Všetky typy vodných stavieb, stavby resp. ich časti kde sa vyžadujú nevodivé materiály, stavby resp. ich časti kde pôsobia akékoľvek chemické látky.

Záhrada- spevňovanie svahov, pletivo pre drobnochov a pod.

VYUŽITE MOŽNOSŤ OSOBNEJ KONZULTÁCIE KDE VÁM NÁŠ PRODUKT PODROBNE PREDSTAVÍME.

178,80 Kč